داوران بر مبنای دانش نظری شخصی و نیز معیارهای جایزه‌ی شاملو مجموعه‌ها را طی بیش از سه ماه به دقت و بارها مورد بررسی قرار دادند. از جمله‌ی این معیارها می‌توان به دوری از حدیث نفس در منطق بیانی آثار، درک حضور دیگری، پیوند شعر با جامعه، دیالکتیک امر شخصی و غیر شخصی و یا به عبارتی تبدیل امر شخصی به رؤیای بشریت، اهمیت روابط انسانی، دید انتقادی، اعتراضی و نوآوری در زبان و خیال اشاره کرد.

 

هیأت داوران مرحله‌ی اول پنجمین دوره‌ی جایزه‌ی شعر احمد شاملو ضمن سپاسگزاری از همراهی شاعران و  ناشران گرامی به اطلاع می‌رساند از میان آثاری که برای شرکت در جایزه‌ی شعر شاملو ارسال شد،  ۱۵۸ عنوان واجد شرایط شرکت در جایزه بود و مورد داوری قرار گرفت. داوران بر مبنای دانش نظری شخصی و نیز معیارهای جایزه‌ی شاملو مجموعه‌ها را طی بیش از سه ماه به دقت و بارها مورد بررسی قرار دادند. از جمله‌ی این معیارها می‌توان به دوری از حدیث نفس در منطق بیانی آثار،  درک حضور دیگری، پیوند شعر با جامعه، دیالکتیک امر شخصی و غیر شخصی و یا به عبارتی تبدیل امر شخصی به رؤیای بشریت، اهمیت روابط انسانی، دید انتقادی، اعتراضی و  نوآوری در زبان و خیال اشاره کرد.

 پس از جلسات بحث و تبادل نظر میان داوران، ۵ اثر به اتفاق آرا برای شرکت در مرحله‌ی دوم انتخاب شد. هیأت داوران دور اول ضمن اشاره به این نکته که حتا کتاب‌های راه‌یافته به دور دوم با برخی از معیارهای جایزه‌ی شاملو _از قبیل نوآوری در زبان، تخیل، تعهد اجتماعی و مسوولیت تاریخی_ تطبیق همه‌جانبه نداشتند، اسامی کتاب‌های راه‌یافته به دور دوم را به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر اعلام می‌کنند:

 

۱. از رنج اشیا. نگین فرهودی. نشر حکمت کلمه.

۲. بهار بیداری خرس‌هاست. حمید میرتقی. انتشارات هزاره‌ی ققنوس.

۳. سِفرِ سَفر. وحید داور. نشر حکمت کلمه. 

۴. و احتمال چاقوی ابراهیم. سیدرضا ملکی. نشر مانیا هنر.  

۵. و من فقط نگاه می‌کنم. افسانه مرادی. نشر حکمت کلمه.

 

 

داوران مرحله‌ی اول پنجمین دوره‌ی جایزه‌ی شعر احمد شاملو

علیرضا آدینه ــ فرزاد کریمی ــ سعدی گل‌بیانی

۱ مهر ۱۳۹۸

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها