اطلاعیه دبیرخانه جایزه شعر شاملو

«گریه نکن خواهرم. در خانه‌ات درختی خواهد رویید و درخت‌هایی در شَهرت و بسیار درختان در سرزمینت» (سووشون)

 

احمد شاملو که خود را شاعر صبح و بامداد نامید بیش از نیم قرن با ایمانی راسخ از برون آمدن «صبح امید» و در ستایش انسان قلم زد. در سرزمینی که مردمانش نجیبانه و استوار قرن‌هاست داغ بر داغ می‌انبارند چنان بی‌وقفه چون قطرات بارانی سرخ که بی امان بر بام خانه‌‌های شهرها و کوچه‌های ایران فرو بارد. دبیرخانه‌ی جایزه‌ی شعر شاملو امروز در نخستین آبان قرن پانزدهم اعلام می‌دارد که روند برگزاری هشتمین دوره‌ی این رقابت ادبی با توجه به رخدادهای دو ماهه‌ی اخیر موقتاً متوقف شده است. 

«خون در زمین فرو نرفت. روی زمین پخش شد، از زیر هر سنگ جوشید و جوشید و به راه افتاد. هرکس آن را می‌دید می‌فهمید جایی بی‌گناهی را کشته­‌اند.» (سوگ سیاوش)

 

دبیرخانه‌ی هشتمین دوره‌ی جایزه‌ی شعر احمد شاملو

۵ آبان ۱۴۰۱

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها