میم مثل زنجره

مجموعه شعر #میم مثل زنجره

شاعر #محمدحسین میرزایی

نشر #کتاب_هرمز

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها