مرور خون

مجموعه شعر #مرور خون

شاعر #ساره_بهرامی

نشر #حس_آخر

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها