مرا برای روز مبادا نگه دار

مجموعه شعر #مرا برای روز مبادا نگه دار

شاعر #افسانه حسنیه

نشر #فصل_پنجم

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها