محکوم به عشق ابد

مجموعه شعر #محکوم به عشق ابد

شاعر #امیررضا پرحلم

نشر #آفتاب_گیتی

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها