مترسک‌نامه

مجموعه شعر #مترسک‌نامه

شاعر #مجید ترک تتاری

نشر #افکار_جدید

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها