رقص اندوه ماهی

مجموعه شعر #رقص اندوه ماهی

شاعر #محمدمجید سپنتافر

نشر #قناری_دریایی

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها