این روزها در هوای تو بال می‌زنم

مجموعه شعر #این روزها در هوای تو بال می‌زنم

شاعر #موسا_علیجانی

نشر #سمام

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها