این درد هم تمام می‌شود

مجموعه شعر #این درد هم تمام می‌شود

شاعر #موسا علیجانی

نشر #سمام

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها