سایه‌های ناشناس

مجموعه شعر #سایه‌های ناشناس

شاعر #مریم سلیمی‌فر

نشر #سیب_سرخ

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها