تو مثل موج می‌مانی

مجموعه شعر #تو مثل موج می‌مانی

شاعر #الهام شوقی‌نیا

نشر #سیب_سرخ

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌دوره‌جایزه‌شعر‌شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها