تشویش‌های ایستاده

مجموعه شعر #تشویش‌های ایستاده

شاعر #احسان_خواجه_نعمه

نشر #یادداشت_نو

چاپ اول ۱۴۰۰

#هشتمین‌_دوره_‌جایزه_‌شعر‌_شاملو

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها