هر روز یک نفر کم می‌شود

مجموعه شعر هر روز یک نفر کم می‌شود

شاعر سعید فکور ثانی

نشر فصل پنجم

چاپ اول ۱۳۹۷

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها