و احتمال چاقوی ابراهیم

مجموعه شعر و احتمال چاقوی ابراهیم

شاعر سید رضا ملکی

نشر مانیا هنر

چاپ اول ۱۳۹۷

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها