لباس‌هایم مرا غرق می‌کنند

مجموعه شعر لباس‌هایم مرا غرق می‌کنند

شاعر مهناز شجاعی آرا

نشر آنیما

چاپ اول ۱۳۹۷

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها