کوتاه از کودتای کلمات

مجموعه شعر کوتاه از کودتای کلمات

شاعر فرزاد آبادی

نشر سیب سرخ

چاپ اول ۱۳۹۷

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها