فنجان شکسته در پاییز فراموشی

مجموعه شعر فنجان شکسته در پاییز فراموشی

شاعر فرامرز سه‌دهی

نشر آوای کلار

چاپ اول ۱۳۹۷

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها