تمام عمر به انکار تو مشغولم

مجموعه شعر تمام عمر به انکار تو مشغولم

شاعر پوریا اشتری

نشر آنیما

چاپ اول ۱۳۹۷

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها