به احترام بمب‌ها

مجموعه شعر به احترام بمب‌ها

شاعر سمیرا زیرکی

نشر مایا

چاپ اول ۱۳۹۷

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها