و جایی نرفتنِ جاهایی که از ما نرفته باشد

مجموعه شعر و جایی نرفتنِ جاهایی که از ما نرفته باشد

شاعر ساره سکوت

نشر داستان

چاپ اول ۱۳۹۷

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها