کسی که یک نفر را می‌کشد دقیقا چند نفر را کشته است

مجموعه شعر کسی که یک نفر را می‌کشد دقیقا چند نفر را کشته است

شاعر محمد جواد شریف‌آبادی

نشر فصل پنجم

چاپ اول ۱۳۹۷

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها