آسمان تمام می‌شود و لک‌لک‌ها بازمی‌گردند

مجموعه شعر آسمان تمام می‌شود و لک‌لک‌ها بازمی‌گردند

شاعر قباد حیدر

انتشارات تدبیر روشن

چاپ اول ۱۳۹۷

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها