این‌ها که در زیر پوست تو ایستاده‌اند

مجموعه شعر این‌ها که در زیر پوست تو ایستاده‌اند

شاعر علی‌رضا فخرکننده

نشر چشمه

چاپ اول 1396

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها