پاسخ موسسه الف بامداد به اعلام انصراف اسماعیل سراب

از آن جا که در جایزه‌ی شعر شاملو ارسال کتاب به اختیار ناشران و شاعران محترم واگذار شده، کتاب شما هم از سوی ناشر به دبیرخانه ارسال شده بود و طبیعتا می‌بایست در پروسه‌ی داوری قرار می‌گرفت. به هر رو ایده‌ی شما قابل احترام است و خواندن کتاب‌تان ارجمند و پربها.

شادی و پیروزی شما را آرزومندیم.

 

موسسه الف. بامداد

 

پاسخ به اسماعیل سراب

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها