انصراف اسماعیل سراب از شرکت در دوره سوم جایزه احمد شاملو

ضمن احترام زیادی که به شاملو دارم از برگزار کنندگان این جایزه خواهشمندم که کتاب من را از لیست بردارند.

ضمن احترام زیادی که به شاملو دارم از برگزار کنندگان این جایزه خواهشمندم که کتاب من را از لیست بردارند. متاسفم که کتاب کوچکم را از نام شاملو جدا می کنم. ای کاش این رابطه به گونه ای دیگری برقرار می شد. قبلا در همین صفحه و در ارتباط با انتخاب شاعران برتر افغانستان نوشتم که با هر جایزه ادبی با هر کیفیتی که برگزار شود مخالفم. به فریاد ناصری دوست گرامی و ناشر کتاب هم گفته ام.

اسماعیل سراب

 

اسماعیل سراب1

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها