گورکن‌ها گریه‌هایشان را عمیق‌تر حفر می‌کنند

مجموعه شعر گورکن‌ها گریه‌هایشان را عمیق‌تر حفر می‌کنند

شاعر  مجید تیموری

انتشارات مروارید

چاپ اول 1396

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها