فریم‌های شهر نگاتیو

مجموعه شعر فریم‌های شهر نگاتیو

شاعر  امید غضنفر

نشر شاملو

چاپ اول 1396

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها