پیرو مطالب دو نفر از داوران گرامی نخستین دوره‌ی جایزه‌ی شعر شاملو در مورد روند داوری در آذر _دی ۱۳۹۴ که به تاریخ چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ (در شماره‌ی ۶۷۲۳) روزنامه‌ی ایران منتشر شد، لازم به‌ توضیح می‌دانم که پاسخ جامع و منطقی دبیر آن دوره، حافظ موسوی، گویا و روشنگر است. در تکمیل مطلب ایشان، لازم است بگویم که از سخنان ناراست مکدر و دل‌شکسته‌ ام. داور غایبی در کار نبوده تا از سوی مؤسسه و من اعمال نظر کند، چرا که آرا در جلسه‌ی هیأت داوران شمارش شده و نتایج بر اساس شمارش آرا بوده است. در هر سه دوره، رأی هیأت داوران برای ما حجت بوده و هیچ اعمال نظری در آرا و نتایج آن صورت نگرفته است. حتا با آن که در نظر داشتیم هر سال تنها یک مجموعه‌‌ برنده جایزه‌ی شعر شاملو باشد، با این حال به رأی داوران محترم نخستین دوره که چهار مجموعه را برگزیدند، تمکین کردیم. زیرا که داورهای جایزه‌ی شعر شاملو افرادی صاحب‌نظر بودند که با آرای اعضای مؤسسه و حافظ موسوی از میان جامعه‌ی فرهیختگان انتخاب شده بودند. از این که مورد اهانت قرار گرفته‌اند، از صمیم قلب متأسفم.

آیدا شاملو

۱۰ اسفند ۱۳۹۶

روزنامه‌ی ایران، شماره‌ی ۶۷۳۳

 

ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها

بیشتر

اطلاعیه و بیانیه‌ها